Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI

Pazljivo preberite naslednje splošne pogoje poslovanja elektronske trgovine, saj vas ti zavezujejo s trenutkom, ko vstopite v nsšo elektronsko trgovino.Splošni pogoji so veljavni na vseh straneh elektronske trgovine brez izjem. V primeru , da se s ponujenimi splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da ogleda strani in nakupa prek naše elektronske trgovine ne opravite. Šteje se , da ste z vsakim ogledom ali s transakcijo, opravljeno prek naše elektronske trgovine, seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev. Tudi v prihodnje ste , do preklica ali spremembeveljavnih splošnih pogojev, ob vsakem ogledu ali pri vsaki transakciji, opravljeni na naši spletni strani, zavezani z navedenimi splošnimi pogoji. Splošne pogoje bomo redno ažuriraliin v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni verziji v celotnem besedilu dostopni vsakomur brez težav.

Podjetje Tamara Zlodej s.p. si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave. Podjetje Tamara Zlodej s.p. se zavezuje, da bo poslovanjeelektronske trgovine v skladu z vso veljavno zakonodajo.

Podjetje Tamara Zlodej s.p. se ne zavezuje za pravilnost in popolnost podatkov na straneh elektronske trgovine, niti se ne zavezuje za pravilnost in popolnost tekstovnega , slikovnega ali zvočnega materijala.

Vsa komunikacija , ki se vrši med kupcem in podjetjem Tamara Zlodej s.p. v elektronski obliki se šteje, kot da je bila izvedena v pisni obliki.

Elektronska trgovina je odprta 24 ur na dan, vsak dan. Zaradi različnih tehničnih ali drugačnih razlogov poslovanje preko naše elektronske trgovine ali celo dostop do trgovine včasih ni mogoč. Zato si podjetje Tamara Zlodej s.p. pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo nekaterih ali celo vseh izdelkov ali da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani elektronske trgovine ali drugače omeji ali ustavi poslovanje elektronske trgovine.

Uporabnik spletne strani v zvezi z uporabote strani nima nikakršnih stroškov povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva. Podjetje Tamara Zlodej s.p. ne zaračunava nobenih dodatnih stroškov, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva.

Nakup v elektronski trgovini ali sploh kakršnokoli posredovanje osebnih podatkov na straneh elektronske trgovine je dovoljen samo poslovno sposobnim osebam starejšim od 18 let.

Podjetje Tamara Zlodej s.p. ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli okvaro vaše strojne ali programske opreme zaradi obiskain operiranja s stranmi elektronske trgovine ali za kakršnokoli škodo, povzročeno z izdelki, ali ki je v kakršnikoli zvezi z izdelki, kupljenimi v elektronski trgovini.

Rok dobave izdelkov kupljenih v spletni trgovini je 1-3 delovne dni.

Znesek minimalnega naročila je 15 eur.

V primeru zavrnitve oz. neprevzema paketa, stroške vrnitve pošiljke krije kupec.

Morebitni spori med strankami, ki izvirajoali so v kakršnikoli povezavi z elektronsko trgovino se rešujejo sporazumno, v nasprotnem primeru se stranke dogovorijo, da bo spor reševalo pristojno sodišče v Celju ob uporabi slovenskega prava.

REKLAMACIJE IN VRAČILO BLAGA

Potrošnik ima pravico, da v 15 dneh pisno sporoči odstop od pogodbe. Potrošnik mora nato blago vrniti podjetju v 15 dneh po pisnem sporočilu, s tem da sam krije neposredne stroške vračila. Strošek vračila blaga je določen po ceniku Pošte Slovenije. Vrnjeni izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži, katera mora biti nepoškodovana, v nasprotnem primeru se vračilo blaga zavrne. Priložena mora biti kopija računa. Ponudnik vrne celotno kupnino takoj ko je mogoče, najkasneje pa v 30 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Podjetje Tamara Zlodej s.p. si pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v naslednjih primerih:

- če ugotovimo, da je neuporabnost artikla oz. poškodba posledica vašega nepravilnega ravnanja

- če blago ni bilo vrnjeno v originalni embalaži

- če je blago poslano na naš naslov z odkupnino